Geschiedenis

300 voor Christus

De eerste bewoning van de wierde van Groot Wetsinge uit de 3e eeuw v.C. In de wierde zijn verschillende vondsten gedaan, waaronder een aarden lampje uit de 1e eeuw. Groot Wetsinge is een wat verwarrende naam, er staan namelijk minder huizen dan in Klein Wetsinge. Groot staat hier voor ’hoog’, omdat hier de wierde is. De Wetsinger wierde vormt onderdeel van een cluster van wierden langs de oostelijke oever van de Hunze. Verderop richting Winsum is nog een gave wierde te zien; de Schellingheheert.

 

1000/1100

De eenvoudige zaalkerk is in eerste aanzet gebouwd in de 11e of 12e eeuw, afgaand op het type en de wijze van gebruik van de tufsteen. Mogelijk had de kerk een houten voorganger, maar daar zijn geen sporen van gevonden.

1400-1500

In de Kerspellijsten van Münster wordt voor het eerst melding gemaakt van de Wetsinger parochie – en daarmee de kerk—onder de namen ‘Werschum’, ‘Wessinge’ en ‘Wetsinge’. De beschermheilige van de kerk is onbekend.

 

1630

Tussen 1616 en 1630 (nog voor de sloop van de oude toren) werd een nieuwe toren gebouwd aan de westzijde van de kerk, waar het oude tufstenen koor inmiddels door een bakstenen koor was vervangen. Later werd aan de zuidmuur nog een steunbeer aangebracht.

 

1643

Op de kaart van Joannes Baptista van Regemortes komt een vrijstaande Gotische klokkentoren voor die waarschijnlijk in de 13e of 14e eeuw ten zuidoosten van de kerk werd gebouwd. De toren is kort na 1645 afgebroken. Op de sterke klei werd zonder fundering gebouwd zodat van deze toren niets is teruggevonden.

 

19e eeuw

Begin 19e eeuw raakt de kerk in verval en is 1840 wordt ze afgebroken, gelijk met de kerk in Sauwerd. In datzelfde jaar ontwerpt architect P.M. Kruizinga een nieuwe kerk die datzelfde jaar nog wordt gebouwd, precies tussen Sauwerd en Groot Wetsinge aan de ‘Molenstreek’. Deze plek wordt vervolgens in de volksmond ‘Klein Wetsinge’ genoemd. Later werd deze naam officieel gemaakt met een eigen plaatsnaambord.

 

2007

Onder de bezielende leiding van de Plaatselijke Commissie Klein Wetsinge is het uurwerk van de kerk in oude glorie hersteld en wordt het uurwerk onder grote belangstelling weer in de toren geplaatst. Het uurwerk slaat nu weer op 12 uur en om 4 uur; tijden waarop vroeger de landarbeiders gewaarschuwd werden voor de schaft en het einde van de werkdag.

 

2011

Stichting Oude Groninger Kerken neemt de restauratie van de kerk ter hand om het gebouw beter geschikt te maken voor het bereiken van haar doelstellingen: land, landschap en voedsel bij elkaar brengen

 

2015

Op 26 juni draagt de Stichting Oude Groninger Kerken de kerk in Klein Wetsinge over aan haar nieuwe beheerders en exploitanten; Nicolaas en Inez Geenen

 

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen