Agenda

naar overzicht

Humor in de kunst - lezing Kunst in Zicht

19:30 - 21:30 - € 12,50

Remonstrantse Kerk
Coehoornsingel 14
9711 BS Groningen

Routebeschrijving
Mikelis Fisers, Begeleid winkelen op de Champs Elysées in Parijs, 2017 Mikelis Fisers, Begeleid winkelen op de Champs Elysées in Parijs, 2017

Lezing door Mette Gieskes

Universitair docent Kunstgeschiedenis Mette Gieskes geeft dinsdag 17 april in de Remonstrantse kerk een Kunst in Zicht-lezing over humor in de kunst.

Een serieuze zaak
Voor een kunstenaar of kunsthistoricus is kunst een bloedserieuze zaak. Toch is er altijd al veel humor in de kunst te zien geweest. In het Frans Halsmuseum in Haarlem is tot en met 18 maart een tentoonstelling te bezichtigen over humor in de kunst van de Gouden Eeuw. Mette Gieskes neemt ons tijdens deze lezing in de Remonstrantse kerk mee naar de twintigste eeuw en laat zien dat sinds de jaren zestig steeds meer sociaal-geëngageerde kunstenaars wereldwijd humoristisch werk zijn gaan maken.

Wie de afgelopen jaren biënnales en andere internationaal vermaarde kunstmanifestaties heeft bezocht, zal ongetwijfeld humoristische kunstwerken zijn tegengekomen. Kunstenaars van over de hele wereld blijken humor toe te passen in hun werk, veelal om de spot te drijven met corruptie, machtsmisbruik, geldzucht en andere misstanden. Hoewel humor universeel is in de zin dat in alle culturen wordt gegrapt en gegrold, zijn grappen ook expliciet cultuurgebonden. In deze lezing wordt aan de hand van recente voorbeelden onderzocht of de humor in kunstwerken die recent gemaakt zijn voor grootschalige tentoonstellingen cultuurgebonden is of landsgrenzen overschrijdt. Passen kunstenaars die humor aanwenden hun werk aan met het oog op een kunstpubliek dat van heinde en verre komt? Worden werken met cultuurgebonden humor toegelicht met tekst? 

Mette Gieskes
Deze lezing wordt gegeven door Mette Gieskes, universitair docent Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op de beeldende kunst vanaf 1950 in de VS en Europa, in relatie tot contemporaine ontwikkelingen in maatschappij, wetenschap en kunstvormen als muziek, literatuur en film. Een terugkerend thema in haar onderzoek is de subversieve, bewustmakende en bevrijdende werking van humor in hedendaagse kunst.

Kunst In Zicht
Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Stichting Kunst in Zicht stelt twee keer per jaar een afwisselend programma samen waarin diverse vormen van kunst dichter bij het publiek worden gebracht. Het aanbod omvat lezingen, cursussen, wandelingen en excursies, over onderwerpen uit de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst, archeologie en regionale geschiedenis. De activiteiten sluiten zo mogelijk aan op lopende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en op andere actuele culturele evenementen.

Entree: € 12,50
Kaarten voor de lezing zijn verkrijgbaar via aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch 050-318 86 51.

Delen via

Meld je aan voor de nieuwsbrief

    blgroningen

    Volgen